• https://www.facebook.com/D%C4%B0GEM-Dikkat-Geli%C5%9Ftirme-Merkezi-1601328033475032/?ref=ts
 • https://twitter.com/?lang=tr
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
Saat
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret17694
Takvim

BİLİMSEL RAPORLAR

2014, Berard Auditory Integration Training: Behavior Changes Related to Sensory Modulation

Libertas Academica Feb 2014 (http://www.la-press.com, Autism Insights)
Sally S. Brockett1, Nancy K. Lawton-Shirley2 andJudithGiencke Kimball

1- IDEA Training Center (InnovativeDevelopmentsforEducationalAchievement, Inc.), North Haven, CT, USA.
2- Points of Stillness, LLC, USA.
3-Department of OccupationalTherapy, University of New England, Portland, ME, USA.

Berard İsitsel Algı Programı:
Algı modüle edildikten sonraki davranışsal değişiklikler
Bu projenin amacı: Eğer davranışlar işitsel algı ile bağlantı ise,  10 gün (günde 2 kez) Berard AIT uygulamasından sonra olumlu değişiklikler görülür.
Çalışma:54 engelli öğrenci (34 otizmli), 3-10 yaş grubunda Berard AIT aldıktan sonra takibe alındı. Öğrencilere, 30 dakika ve günde 2 defa olarak 10 gün peşpeşe Berard  AIT uygulandı. Dinletiler arasında üç saat mola verildi. Uygulamadan 1 hafta önce, 1 ay, 3 ay ve 6 ay sonra  yapılan testlerle veriler kayda geçirildi.
Sonuç:

Varyans analizi (ANOVA) ShortSensoryProfıle (SSP) nin toplam test sayı ve kişisel faktör bölümü gelişimi birince testten, son test kadar gelişim gösterdiği görüldü. (P < 0.01)

Davranışsal problemlerin (ABC)–AberrantBehaviorChecklist değerlerine göre, beş maddede olumlu yönde düzenlendiği görüldü.(P<0.01)
Hyperactivity 29% reducedwith P < 0.01 significance
Irritability 29% reduced “
Inappropriatespeech 27% reduced “
Stereotypy 40% reduced “
Lethargy 34% reduced “

Hiperaktivite %29 azaltılmış P< 0.01 (istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler)
Sınırlılık % 29 “azaltılmış “
Anlamsız konuşma % 27 “azaltılmış “
Stereotipi % 40 “azaltılmış “
Tembellik % 34 “azaltılmış “

Gelişim genellikle bir ay içinde ve uygulamadan üç ve altı ay sonra kendini gösterdi.

ABC ile SSP faktörlerinin bağlantısı şunu gösteriyor: SSP ve ABC ile ölçülme sonucunda dört davranışsal faktörlerin, gelişimde, aynı sonuca ulaştığı görüldü.
Sonuç:
SSP ile ABC arasındaki bağlantıyı gösteren bu çalışma, genel geçerliği olacağını göstermese de projede Berard AIT eğitimi alan bu çocuklarda gelişim görülmüştür.

Autism Insights Berard Auditory Integration Training:
Behavior Changes Related to Sensory Modulation

Sally S. Brockett1, Nancy K. Lawton-Shirley2 and Judith Giencke Kimball3
1- IDEA Training Center (Innovative Developments for Educational Achievement, Inc.), North Haven, CT, USA.
2- Points of Stillness, LLC, USA.
3- Department of Occupational Therapy, University of New England, Portland, ME, USA. ABSTRACT
OBJECTIVE: The purpose of this study was to determine if behaviors specifically related to sensory modulation showed positive changes following
10 days of Berard auditory integration training (AIT).
METHOD: Cases of 54 children with disabilities (34 with autism), ages 3–10 years, who received Berard AIT, were reviewed. Children received 30 minutes
of training twice a day, separated by a minimum of three hours, for 10 consecutive days. Data were collected within one week before intervention and
at one, three, and six months post-intervention.
RESULTS: Analysis of variance (ANOVA) indicated that Short Sensory Profile (SSP) total test scores and individual factor sections improved from pretest
to post-test (P  0.01). Behavioral problems reduced on all five factors of the Aberrant Behavior Checklist (ABC) (P  0.01). Most changes occurred
within one month of intervention and maintained at three and six months. Correlations among the ABC and SSP factors indicate that sensory modulation
as measured by the SSP is a significant contributor to four of the behavioral factors measured by the ABC.
CONCLUSIONS: Although causality cannot be determined using this study design, scores on the SSP and ABC improved in a group of children who received Berard AIT.

2007- The Hearing Ear and The Listening Brain- An Evaluation of Berard Auditory Integration Training in Children/Students with Concentration Problems and Learning Difficulties

/posted at Karolinska Institutet web site :http://ki.se/sites/default/files/orat_hor_hjarnan_lyssnar.pdf /2007/

Britta Alin Åkerman, Professor in Education Lars B Persson, Berard’s Method Centers
Hedef:
Öğrenme ve konsantrasyon sorunu olan ve ayrıca Özel Eğitime giden öğrencilerin Berard metodu aldıktan sonraki gelişim ve akademik performanslarını izlemek.

Stokholm Maria Gamlastan Belediyesine dahil 6 okul seçildi. Biri otizmli okul öğrencileri diğerleri ise normal okula giden ve hafif düzeyde özel eğitime (disleksi/hareket) ihtiyacı olan öğrenciler, seçildi.

Özel Eğitime ihtiyacı olan aynı yaştaki öğrenciler ikişer guruplara ayrıldı. Grup (I)’e Berard AIT Uygulaması yapıldı. Diğer grup (C), placebo etkisi için değerlendirildi. Otizmli öğrencilerin grupları da control gruplu olarak aynı şekilde düzenlendi.

4 kez değerlendirme yapıldı. (Berard öncesi- 3 ay sonra- 6 ay sonra- 9 ay sonra) Bu değerlendirmelerde kullanılan anketleri öğrencinin veliler ve öğretmenleri cevapladı.

Ayrıca Berard İşitsel Eşik Testi her öğrenciye yapıldı.

Velilerden gelen sonuç:
I Grubunda dinleme, dikkatini odaklama, komutlara uyma, ekip çalışması ve itaat etmede gelişim görüldü.
Yazıların düzelmesi, ders çalışmaya başlama süresinin hızlanması, uzun süreli hafızanın gelişimi, özgüven artışı, ne istediğinin farkındalığı, kararlılık, yatma zamanı sorunlarının azalması ve arkadaşlarıyla sorunların azalması gözlemlendi.
Öğretmenlerden gelen sonuç:
Okul çalışmalarında pozitif ilerleme, sözel konuları dinlemede ilerleme, dikkati yoğunlaştırmada ilerleme, strese karşı dayanıklılığın artması ile okulda uyum sağlama ve okuldan keyif alma verileri.
Otizmli öğrencilerin velilerinden gelen sonuç:
Dinleme ve sözel iletişimin artması, odaklanma ve odaklanmayı sürdürmek ve sözel komutlara dikkatini verebilmek. Bir konu ile meşgulken, odaklanmyı aynı anda başka bir konuyla da sürdürebilmek.
Otizmli öğrencilerin öğretmenlerinden gelen sonuç:
Okuma ve uzun süreli hafıza gelişimi
Berard AIT İşitsel Test sonucu:
Sese karşı aşırı duyarlılık, bazı frekanslara olan aşırı duyarlılık azalmıştır. Sol kulak baskın dinleme olan öğrencilerde Berard AIT sonrası denge sağ kulağa çevrildi.
Önemli hedef:
Kaynaştırma ve az yardıma ihtiyacı olan öğrencileri tamamen normal eğitime geçirebilmek.
Önemli hedef sonucu:
1 yıl 9 ay sonraki takipte %34 normal sınıflarda eğitim görmeye başladı.

2001, Hiperaktivite (109 kişi) SallyBrockett(IDEA Training Center) USA
Hiperaktivite durumunda etkiyi görmek için ABC değerlendirmesine göre (AberrantBehaviorChecklist) değerlendirme yapıldı. Açık klinik araştırma.
Linkindeki grafikte, 1 ay sonrasından giderek 9 aya uzanan zamanda hiperaktivitenin azalışını göstermektedir.
Hiperaktivitenin yok oluşu yanısıra yarıdan fazla çocuk başka konularda ciddi pozitif ilerlemeler gösterdi. % 55 ilerleme kaydedildi.
www.ideatrainingcenter.com

 

2001, Dikkat Dağınıklığı (48 çocuk) SallyBrockett(IDEA Training Center) USA
(The Attention Deficit Disorders Evaluation Scale) ADD ölçüsüne göre Berard AIT Uygulamasından sonraki gelişim linkindeki grafikte görülmektedir.
Hızlı değişimler ilk 3 ayda görülmüş olup, yüzde olarak ortalama  %24 bir gelişim kaydedilmiştir. Çocukların yarısı daha üstün bir gelişim gösterirken diğer  yarısında daha düşük bir gelişim kaydetmiştir.
www.ideatrainingcenter.com

 

2001, Duyusal Bozukluk (14 çocuk) SallyBrockett (İDEA Training Center) USA
2001 yılında, SallyBrockett(IDEA Training Center) değişik tanıları olan 14 çocuk ile bir çalışma yaptı. Araştırma, veliler tarafından söylenen gelişimleri izlemek ve raporlamak amacını taşıyordu. Çocuklara Berard AIT Programı uygulandı. Aileler değerlendirme listesini Berard AIT öncesi ve 1-3-6 ay sonrası tekrar değerlendirdi.
Değerlendirme listesinde şu konular yer aldı: Duyusal algı bozuklukları,  denge bozuklukları, dokunulmak istenmemesi, kendini kontrol edebilmesi, oyun sırasında ekip çalışmasına katılabilmek vs… 6 aylık gelişim sonucunda %79 başarı görülmüştür.
www.ideatrainingcenter.com

 2000-2001, İŞİTMENİN KALİTESİ İLE ÖĞRENME BECERİSİ ARASINDAKİ BAĞMARIA VEGA, (İSPANYA )
158 öğrenci katılımında açık klinik bir araştırma
Hedef:

Odyolojik test sonuçlarına göre öğrencilerin akademik performanslarının düşük ya da yüksek olduğunu anlayabilmek.  
Uygulama:
158 öğrencinin sınıftaki durumları ve akademik performansları hakkında bilgi alınmadan odyolog tarafından her öğrenciye işitsel test yapılıyor. 
Sonuç:
İ
işitsel test sonuçlarına göre isimleriyle hangi öğrencilerin sınıfta başarılı olduğu görülebiliyor. Düşük performanslı öğrencilerin hangileri olduğu odyolojik teste göre anlaşılıyor. Tahmin etmede başarı sonucu %92,9 ila %94,7 arasında. bu da işitsel algı ile öğrenme arasındaki bağı güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

1999, Pilot study: Effects of Berard AIT on 10 children with ADHD, Prof Wayne Kirby (USA, North Carolina) 
PROF. KIRBY tarafından kontrol gruplu bir araştırma, 1999

Konu:
Dürtü ve dikkat eksikliği
Sonuç:
3 ay sonra kontrol grubu aynı seviyede kalmış işitsel algı uygulaması alan çocuklar hatalarını 37 birimden 5’e indirmiştir.

 2000, 5 yıl AIT VOLUNTAS Raporu, Dr Roland De Beuckelear, (Antwerp, Belçika)
Antwerp 2000 IABP Konferansı’nda sunulan rapor. Personel ve veliler ile yapılan bir çalışma:VOLUNTAS Rehabilitasyon Merkezi Antwerp, Belçika’dan raporlarla açık klinik bir çalışma. 17 kişi; karışık yaş, normal, özel okula giden grup, 3-25 yaş, ya da kurum katıldı. Otizm ile 7 kişi ve autistiform (otistik benzeri) belirtileri veya yüksek işlevli bireylerden katılan 10 kişi.

Aşağıdaki çizelgede Berard AIT önce ve 3 ay sonraki değerlendirme görülmektedir.

 

Attending Special school: (Özel Eğitim Alanlar) 

 

Autism: 

 

AIT’den Önce

 

 

AIT’den 3 Ay Sonra

 

 

3-5 yrs
(3-5 yaş)
No:1

 

crying, scared
(ağlama, korku)

imitates sounds better, vocalizes more, tries to use language as communication, more sociable, more receptive to sounds
(sesleri daha iyi taklit ediyor, sesleri daha fazla kullanıyor, dil iletişimde olarak kullanmaya çalışıyor, daha sosyal, sesleri  daha iyi algılıyor.)

 

 

 

 

 

6-10 yrs
(6-10 yaş) 
No:2

 

hitting chair, yelling, earphones on & off, crying, nervous, to be held
(sandalyeye vurmak, bağırmak, kulaklık takılıp çıkarırken  ağlıyor, sinirli, kulaklıkla dinlerken kucakta tutmak gerekiyor.)

lots of progress for language, open toother therapies, better socially, better results in school, less stereotypic behavior, not disturbed by sound, executes complicated orders, dances to music,talks louder, better articulation, improved tolerance, more mature language
(dili kullanmak için gerekli olan pek çok yetilerin ilerlemesi, diğer terapilere açık hale gelmek, sosyal açıdan daha iyi, okulda  daha iyi sonuçlar , daha az stereotipik davranış, sesten rahatsız olmamak, karmaşık emirleri yürütebilmek,  müzikle dans edebilme, , daha yüksek sesle konuşma, daha iyi telaffuz, strese dayanıklılık,  olgun dil kullanma.)

 

 

 

 

 

11-15 yrs
(11-15 yaş)
No: 3

 

nervous, aggressive, resisting headphones, hands to be held by father
(sinirli, agresif, kulaklık kullanmaya direniş, babası tarafından kucaklanarak dinliyor.)

calmer, understands language better, toilet routines better, no problems with loud sound, behavior in school better, concentration and andlanguage much better, socially better
(Sakin, dili daha iyi anlıyor  tuvalet rutinlerinde daha iyi, okulda gürültü olması problem değil,  okulda davranışı daha iyi, konsantrasyon ve dili kullanma daha iyi,  sosyal açıdan daha iyi.)

 

 

 

 

 

16-20 yrs
(16-20 yaş) 
No: 4

 

attracted to light, wont come in,  talking, singing, head movementsfrom L to R

(ışık ilgisini çok çekiyor,  seslenince içeri gelmiyor, konuşuyor, şarkı söylüyor, başını sürekli sağdan sola sallıyor.)

calmer, friendlier, no problems with noise, lots of language progress, works with father in shop
(daha sakin, arkadaşlığı daha iyi,  gürültü ile herhangi bir sorunu yok, dili kullanmak için gerekli olan pek çok yetilerin ilerlemesi, babasının mağazasında  babasına yardım ediyor.)

 

 

 

 

 

21-25 yrs
(21-25 yaş) 
No: 5

 

accepts headphones which surprises the parentsa
(ilesini şaşırtarak kulaklıkları takıyor.)

behavior much better, less problems with  sounds, school is going well,socially better,socially more open to other people
(davranışlarda düzelme, yüksek ses ile ilgili sorun kalmayışı, davranış, okul iyi gidiyor, sosyal olarak başkalarına daha açık.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attending Special school: (Özel Eğitim Alanlar) 

 

Autism: 

 

AIT’den Önce

 

 

AIT’den 3 Ay Sonra

 

 

3-5 yrs
(3-5 yaş)
No:11

 

scared, fighting
(korkuyor. )

more alert, no problems with noise, better language,better concentration, teachers surprised with behaviorimprovements
(daha uyanık, gürültüye tolerans yükselmesi, daha iyi konsantrasyon, öğretmenleri davranışlarındaki olumlu ilerlemeler ile şaşırttı.
)

 

 

 

 

 

16-20 yrs
(16-20 yaş) 
No: 12

 

nervous, music too loudgergin,
(dinletilerde müziğin sesi yüksek geliyor.
 )

concentration better, more sociable, less problemswith “cocktail-effect” , completely independent,no problems with noise, behavior much better, schoolresults better,takes part in discussions, can stay with her work
(konsantrasyonu daha iyi, daha fazla sosyal, daha az sorunları
 “kokteyletkisi ile”sorunu azaldı, , tamamen bağımsız, gürültü ile sorun kalmadı, davranışlar daha iyi, okul sonuçları iyi, tartışmalarda yer alıyor, elindeki işi devam ettirebiliyor.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institution: (Enstitü

 

 

Autism: 

 

AIT’den Önce

 

 

AIT’den 3 Ay Sonra

 

 

 

6-10 yrs
(6-10 yaş) 
No:7

 

tired
(yorgun)

less problems with noise, open to communication
(gürültü ile ilgili sorunların azalması, iletişime açık.)

 

 

 

 

 

 

 

16-20 yrs
(16-20 yaş) 
No: 9

 

resists headphones, special loose headphones used
(kulaklığı reddediyor, özel gevşek kulaklıkla dinledi.)

less problems with loud noises
(yüksek sesler ile daha az sorun.)

 

 

 

 

 

 

 

21-25 yrs
(21-25 yaş) 
No: 10

 

shows fear
(korkuyor)

no info
(bilgi yok)

 

 

 

2007 SPOR RAPORU (Açık Klinik Proje)
Sporla ilgilenen çocuk ve gençlerle  birlikte Spor alanında Peak Performans değerini ölçmek için Stokholm Berard Metodu Merkezi’nde (Berard’sMethod Center i Stockholm) bir proje yapılmıştır.

Projeye 16 erkek ve 14 kız katılmış olup katılımcılar Nacka İlköğretim ve Nacka Lisesi öğrencileridir. 14-16 yaş arası olan bu öğrencilere 10 ayrı gelişim bölgesinde, Berard AIT metodu öncesi ve 3 ay sonrasında testler uygulanarak gelişim takip edilmiştir.

Değerlendirme alanı  ve  testler:

 1. El-Göz Koordinesi ve Hızlı Algılama – MacKenzieHandEyeCoordination Testi
 2. Tepki Hızı – MacKenzieRulerDrop Testi
 3. Denge – MacKenzieStandingStork Testi
 4. Dayanıklık – Cooper VO2 Max Testi
 5. Çeviklik – MacKenzieQuickFeet Testi
 6. Güç- Bacak 1 – SargentJump Testi
 7. Güç – Bacak 2 – MacKenzieStandingLongJump Test
 8. Esneklik – MacKenzie Sit and Reach Test
 9. Stres Yönetimi- Kendi ve aile yorumu
 10. Spor yarışlarıyla ilgili psikolojik testler – Kendi ve aile yorumu

1- El-Göz Koordinesi ve Hızlı Algılama, MacKenzie Hand Eye Coordination Test:
Duvara atılan tenis toplarını yakalamak,30 saniyede sağ ve sol eli değiştirerek kaç top atıldığı.
Sonuç (ortalama):
Berard AIT’den önce: 
Erkekler: 30 saniyede 26  top
Kızlar: 30 saniyede 27 top
Berard AIT’den 3 ay sonra:
Erkekler:  30 saniyede 33 top
Kızlar 30 saniyede 33 top
Gelişim:
Erkeklerde: 27%
Kızlarda: 26%
Toplam: 26.5%

2- Tepki Hızı, MacKenzieRulerDrop Test:
Bir kişinin düşürdüğü cetveli  baş  parmak ile işaret parmağı arasında 3 kez tutabilme santimetre ortalaması.
Sonuç (ortalama):
Berard AIT’den önce:
Erkekler. 17,8 cm

Kızlar: 16,9 cm
Berard AIT’den 3 ay sonra:
Erkekler: 13,9 cm
Kızlar:  13,1 cm
Gelişim:
Erkekler:  22%

Kızlar: 23%
Toplam: 22.5%

3- Denge ve Koordinasyon, MacKenzieStandingStork Test:
Gözler kapalı tek ayak üzerinde ne kadar zaman durabilir ve sağ/sol ayak değiştirebilir.
Her ayak için 2 deneme
Sonuç (ortalama):
Berard AIT’den önce:
Erkekler. 24 saniye

Kızlar: 28 saniye
Berard AIT’den 3 ay sonra:
Erkekler: 31 saniye
Kızlar: 36 saniye
Gelişim:
Erkekler:  29%

Kızlar: 28%
Toplam: 28.5%

4- Dayanıklık, Cooper VO2 Max Test:
Kişi  400 metrelik koşuyolunda 12 dakikada kaç metre koşabilir.
Sonuç (ortalama):
Berard AIT’den önce:
1900 m

Kızlar: 1800 m
Berard AIT’den 3 ay sonra:
Erkekler: 2394 m
Kızlar: 2232 m
Gelişim:
Erkekler: 26%

Kızlar: 24%
Toplam: 25%

5- Çeviklik, MacKenzieQuickFeet Test:

Yere konulan ip merdivenin  arasındaki tahtalara değmeden çok hızlı koşmak.
En iyi 2 deneme ortalaması alınır.
Sonuç (ortalama):
Berard AIT’den önce:
4,3 sn

Kızlar: 4,9 sn
Berard AIT’den 3 ay sonra:
Erkekler: 3,4 sn
Kızlar: 3,9 sn
Gelişim:
Erkekler: 21%

Kızlar: 19%
Toplam: 20%

 6- Güç- Bacak 1, SargentJump Test (VertikalJump):
Duvarda ulaşılabilen en yüksek yere hoplayarak değme. 3 atlayış ortalaması.
Sonuç (ortalama):
Berard AIT’den önce:
52 cm

Kızlar: 46 cm
Berard AIT’den 3 ay sonra:
Erkekler: 59 cm
Kızlar: 53 cm
Gelişim:
Erkekler: 14%

Kızlar: 15%
Toplam: 14,5%

7- Güç – Bacak 2, MacKenzieStandingLongJump Test (HorizontalJump):
Kumda en uzun atlama. En iyi 3 deneme ortalaması.
Sonuç (ortalama):
Berard AIT’den önce:
2,01 m

Kızlar: 1,61 m
Berard AIT’den 3 ay sonra:
Erkekler: 2,29 m
Kızlar: 1,80 m
Gelişim:
Erkekler: 14%

Kızlar: 19%
Toplam: 17%

8- Esneklik, MacKenzie Sit and Reach Test:
Üzerinde cetvel bulunan bir kutuya yerde oturarak cetvelde en uzak cm’ye dokunmak.
En iyi 3 deneme ortalaması
Sonuç (ortalama):
Berard AIT’den önce:
Erkekler. 8,1 cm

Kızlar: 8,5 cm
Berard AIT’den 3 ay sonra:
Erkekler: 10,1 cm
Kızlar: 10,7 cm
Gelişim:
Erkekler: 25%

Kızlar: 26%
Toplam: 25,5%

9- Stres Yönetimi, Stres Yönetimi:

Gözlemle 0-10 arası değerlendirme.   0 = “Çok stresli”,  10 = “Stresle iyi baş eder”
Sonuç (ortalama):
Berard AIT’den önce:
4,5 puan

Kızlar: 4,9 puan
Berard AIT’den 3 ay sonra:
Erkekler: 6,2 puan
Kızlar: 6,7 puan
Gelişim:
Erkekler: 42%

Kızlar: 36%
Toplam: 39%

10- Spor Yarışlarıyla İlgili Psikolojik Testler, Martens, R et al. SportCompetitionAnxiety Test:
3 seçenekli kendini değerlendirme testi. (1-2-3)
Sonuç (ortalama):
Berard AIT’den önce:
Erkekler. 27 puan

Kızlar: 29 puan
Berard AIT’den 3 ay sonra:
Erkekler: 38 puan
Kızlar: 39 puan
Gelişim:
Erkekler: 39%

Kızlar: 35%
Toplam: 37%2004, İsveç Stokholm’de  akademik performansını yükseltmek isteyen 44 öğrenci ile yapılan açık klinik araştırma. (Berard’s Method Center)

Lars B  Persson
Hedef:
Öğrencilerin akademik performansı ve bu performansı destekleyen yan konuların gelişime katkısı var mı?
Uygulama:
12 konuda 1-10 arası veli ve öğrencilerin değerlendirmeleri ile Berard AIT Öncesi ve Sonrası değerlendirmeleri. Berard İşitsel Eşik testi (Berard AIT Öncesi- 10 dinleti sonrası-20 dinleti bitimi-3 ay sonrası-6 ay sonrası)
Sonuç:
Akademik performans artışı %71,6. Akademik performansın gelişimi yanısıra; derse ve okula karşı pozitif bir algı gelişimi görüldü. Okul hayatı, eğlenceli ve ilgi çekici hale geldi. Derse katılım ve dersi dinleme yanısıra dersler üzerindeki kontrolu ve özel hayatında da kontrolun gerçekleştiği, değerlendirmelerde rapor edildi.

Seri 1: Berard AIT Öncesi    Seri 2: Berard AIT Sonrası 

 

Konu

 

 

Önce

Sonra

Artış Yüzdesi

 

A- Maintaining focus on tasks of choice 
(Odaklanmayı kendi seçtiği konuda sürdürebilme)

 

 

8,01

9,17

+14,5

 

B- Maintaining focus on assigned tasks 
(Odaklanmayı öğretmenin seçtiği konuda sürdürebilme)

 

 

3,46

6,63

+91,6

 

C- Task self-initiation 
(Ödeve kendiliğinden başlama)

 

 

4,62

7,42

+60,6

 

D- Motivation performing tasks/Solving problems 
(Ders çalışma motivasyonu)

 

 

6,03

8,53

+41,5

 

E- Working memory 
(Kısa süreli hafıza)

 

 

4,43

7,26

+63,9

 

F- Long term memory 
(Uzun süreli hafıza)

 

 

5,70

7,78

+36,5

 

G- Stress with exams/tests 
(Sınav Stresi)

 

 

2,42

6,78

+180,0

 

H- Self-confidence 
(Özgüven)

 

 

5,18

7,81

+50,8

 

J- Determination, Will-power,Endurance 
(Kararlılık, İstek, Sabır)

 

 

4,30

7,35

+70,9

 

K- Anxiety, Fear, Insecurity 
(Endişe, Korku)

 

 

4,10

7,20

+75,9

 

L- Sleep pattern 
(Uyku Düzeni)

 

 

4,20

7,58

+80,5

 

M- Destractability to background noise 
(Kokteyl Etkisi-Arka fon seslerinden dikkat dağılması)

 

 

3,36

7,00

+108,0

 

IMPROVEMENT (Genel gelişim)

 

 

+71,6%

 

 


1999, Dr. Rimland &Edelson : Auditory Integration Training – A Double-Blind Study of Behavioral, Electrophysiological Effects in People with Autism – Autism Research Institute

(publ “ Focus on Autism and Other Developmental Disabilities”, vol 14/2 June 1999)

19 autistic subject randomly assigned to I (intervention group –listening to modulated music) and C (control group- same music but unprocessed)(placebo).
Significant behavioral changes occurred in the I-group according to the ABC-list.
Electrophysiological: 3 subjects in I-group and 2 in C-group were able to go through the brain imaging (P300 ERP)-P 300 Even Related Potential task. Dramatic improvement occurred 3 months post AIT in the I-group in their auditory P300 ERP, no improvement was seen in the C-group (placebo).
19 otizmli kişi 2 gruba rastgele seçilmiş.
I grubu işlenmiş müziği dinlemiş.
C grubu aynı müziği işlenmeden dinlemiş. (plasebo etkisi).
İstatistiksel olarak anlamlı davranışsal değişiklikler ABC listesine göre I grubunda görüldü.
Elektrofizyolojik: İ grubundaki 3 denek ve C grubundaki 2 denek (P300 ERP) elektrofizlyolojik deneyini tamamlayabildi. I grubundaki deneklerde AIT’den 3 ay sonra, işitsel P300 ERP’da dramatik gelişmeler görüldü. C grubunda (plasebo etkisi) hiçbir gelişme görülmedi.

 (Auditory Integration Training: A Double-Blind Study of Behavioral, Electro-physiological, and Audiometric Effects in Autistic Subjects

Stephen M. Edelson, Deborah Arin, Margaret Bauman, Scott E. Lukas, Jane H. Rudy, Michelle Sholar, and Bernard Rimland

Autism Research Institute, San Diego, CA; Massachusetts General Hospital, Boston, MA; McLean Hospital, Belmont, MA; and Upper Valley Medical Centers, Troy, OH

Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 1999, 14, 73-81

Nineteen autistic subjects were assigned at random to either the experimental group (n=9), which listened to AIT-processed music, or a placebo group (n=10), which listened to the same, but unprocessed, music. All evaluations were ‘blind’ to group assignment. Behavioral, electro-physiological, and audiometric measures were assessed prior to and following AIT. Behavioral: A significant improvement was observed in behavioral problems (using the ABC-1) in the experimental group at the 3-month follow-up assessment. Electrophysiological: Of the 19 subjects, three experimental group and two placebo group subjects were able to cooperate with the auditory P300 Event Related Potential (ERP) task. All five subjects showed abnormal P300 ERPs prior to the AIT listening sessions. Three months following AIT, all three subjects showed a dramatic improvement in their auditory P300 ERP. No improvement was seen in the placebo group. Audiometric: The subjects’ poor communication and attention skills precluded formal statistical evaluation of the data from a battery of audiometric tests; however, an audiologist was able to assign correctly 10 of the 15 subjects for whom partial data were available to the treated and non-treated groups, on a ‘blind’ basis.


Auditory Integration Training and Autism: Two Case Studies Mark Morgan Brown

Republic of Ireland

British Journal of Occupational Therapy, 1999, 62, 13-18.

British Journal of Occupational Therapy’de yayınlanan ve iki otizmli kardeş ile yapılan bir araştırma. Kardeşlerden biri 5 (erkek) yaşında, diğeri ise 3,5 (kız) yaşında.

Gözlemler 2 ay ve 6 ay sonra yapılmış. Aşağıda detaylı olarak her iki kardeşin gelişim raporları sunulmuştur:

Dikkat, anlamlı etkinliklerde insiyatif kullanma, bilinç ve duyuların gelişimi, denge ve motor, yerde yerçekimi ile kendini emniyette hissedebilme duygusu, problem davranışlar, dil vekonuşma, sosyal ve duygusal gelişim ve gözkontağı.

 Beş otizmli çocuk ile yapılan Berard AIT pilot araştırma. Prof.Wayne Kirby, Asheville,USA 1999

Andrew, 3 yaşında, kekeme, bazı seslere tepkili, (fren yapan araba sesi, bebek ağlaması, motorlu testere, motorsiklet ve yüksek müzik)
9.dinletide: Sakinleşme, endişe azalması ve kekemelikte azalma.

3 ay sonra anne/babanın raporu: Hızlı konuşmazsa kekemelik tamamen yok. Tepkide bulunduğu seslere artık tepki vermiyor.

Sam, 6 yaşında, konuşma gecikmesi, bazı seslere aşırı tepki.
10.dinleti sonrası: telaffuz düzelmesi, sakinleşme ve eskiye göre odaklanmanın daha iyi olması.
11.dinletiden sonra: İlave olarak bazı seslere olan aşırı tepkinin kaybolması.

3 aylık kontrolda: arkadaş edinmeye başlaması, bir kaç arkadaşıyla aynı anda oynayabilmeye başlaması, oyun ve dil yeteneğinin artması, yazısının düzelmesi ve pozitif bir gelişim gösterdiği.

Carl, 9 yaşında, ağır otizmli, konuşma hemen hemen hiç yok, sadece ’mam- mam’ ve sese karşılı çok tepkili.

3 aylık kontrolda: Sese karşı aşırı duyarlılık kayboluyor.

Norman, 6 yaşında, otizmli, kimsenin anlayamadığı şekilde tek heceli sesler çıkarıyor, sese aşırı tepkili (elektrikli süpürge, mutfak robotu ve mikrodalga)

AIT dinletilerinin daha ortalarında 7 kelimelik cümle kurmaya ve kardeşiyle oyun oynamaya başlıyor.

Annesi, Norman’ın konuşma dilinin büyük gelişimi yanısıra; anlamasının arttığını, uykusunun düzene girdiğini, sese aşırı tepkisinin azaldığını, sosyalleştiğini, diğer çocuklarla oynamaya başladığını ve AIT’in Norman’ın yaşamında bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Richard, 4 yaşında, PDD, gecikmiş konuşma ve sese aşırı tepkisini kulaklarını örterek belli etme.

Daha dinletiler sırasında anne Richar’ın sese aşırı tepkisinin azaldığını, LunaParka gidip oradaki sesleri kaldırabildiğini, sakinleştğini, olgunlaştığını ve daha sonraki kontrolda; sosyal kuralların farkındalığını, yeni arkadaşlar edinmek istediğini, oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşabildiğini, konuşma dilini nüans olarak ilerlettiğini, daha çok kelime kullanmaya başladığını, uzun cümleler kurduğunu rapor etmiştir.

1993, Auditory Integration Training – Two studies – T. Veale – Comprehensive Concepts in Speech and Hearing

Konuşma ve Dinleme

Paper presented at The International ASA Conference on Autism, Toronto 1993

İnternasyonal ASA Otizm Konferansında sunuldu. Toronto 1993

Rapor 1. Çift-kör plasebo pilot çalışma, deney grubunda beş kişi (I-grubu) ve kontrol grubu (C grubu) beş kişi. Ebeveynler gelişim formlarını AIT öncesi, AIT bir ay ve üç ay sonrası değerlendirdiler. ABC (anormal davranış kontrol listesi) CPRS (Connors Ebeveyn derecelendirme ölçeği) ve FAPC (Fisher´s işitme sorunları kontrol listesi) tamamladı. Olumlu sonuçlar, AIT’den üç ay sonra üç değerlendirmede de görüldü.

Rapor 2. AIT alan 46 bireyle açık klinik çalışma. Ebeveynler ABCCP (otistik davranış bileşik denetim listesi ve profil) değerlendirdi, ABC, CPRS, FAPC

İstatistiksel önemli gelişmeler AIT’ten sonra bir ay ile altı ay arasında görüldü.
Daha düşük sayı daha az sorun demek.

Daha yüksek sayı daha az sorun demek.

Strongest changes in both studies:

Problems in sound discrimination

Slow/delayed responset over balstimuli

Learns poorly through the auditory channel

Afraid of new situations

Holds back bowel movements

Clings to parents or other adult

Unhappy

Has no friends

Temper tantrums, explosive and unpredictable behavior

Throws himself around

Things must be done the same way every time

Inattentive, easily distracted

Cannot stand too much excitement

En güçlü değişiklikler:

Sesi algılayıp ayırmadaki sorunlar

Sözlü uyaranlara yavaş/gecikmeli cevap

İşitsel kanalı öğrenmede kullanamama

Yeni durumlarda korku

Bağırsak hareketlerini engelleme

Ebeveyin veya bir yetişkine bağlanma

Mutsuz

Hiç arkadaşı yok

Huysuzluk nöbetleri, fevri ve öngörülemeyen davranış

Kontrolsuz hareketler

Herşeyin aynı zamanda ve aynı şekilde yapılması

Dikkatsizlik, kolayca dikkatin dağılması

Fazla heyecana dayanamama


1999, Auditory Integration Training: One Clinician’s View
Jane R. Madell

Long IslandCollegeHospital and State University of New York, Brooklyn

Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 1999, 30, 371-377.
Changes in speech perception were evaluated in several disorders prior to and following AIT. The populations included: autism, pervasive developmental disorder (PDD), multisystem developmental disorder (n=46), attention deficit disorder or attention deficit/hyperactivity disorder (n=26), and central auditory processing disorder with leaning disabilities (CAPD/LD, n=46). Subjects’ speech perception was assessed by asking them to recognize words in both quiet and competing noise environments. Improvement in speech perception was documented in both the quiet and noise conditions following AIT. In a second part of this study, uncomfortable loudness thresholds (UCLS) were evaluated in individuals diagnosed with autism (n=24), PDD (n=26), and CAPD (n=10). UCLs also improved in these children following AIT.


Long-Term Effects of AIT Comparing Treated and Non-Treated Children
Donna Geffner, Jay R. Lucker, and Ann Gordon

St. John’s University, Jamaica, NY; and Ann Gordon Associates, Commack, NY

Paper Presented at the Annual Convention of the American Speech-Language-Hearing Association, Seattle, 1996.

The study involved a one-year follow-up evaluation of children with Attention Deficit Disorder. Those receiving AIT (n=10) were compared to a control group (n=10) which did not receive AIT. Using a tolerance testing procedure for ‘uncomfortable’ listening levels, improvement of 6 dB in the left ear was observed for the AIT group, but no change was observed in those in the control group. No differences were found between the two groups with respect to listening to ‘comfortable’ speech. Additionally, tests evaluating speech recognition in noise and auditory-language processing showed improvement for those in the AIT group but not for those in the control group.

 Changes in Unilateral and Bilateral Sound Sensitivity as a Result of AIT
Deborah Woodward

Woodward Audiology, McLeansville, NC

The Sound Connection, 1994, 2, p.4.

Loudness tolerance was investigated in 60 children with autism and related disorders. Uncomfortable loudness level (UCL) measurements were performed prior to and immediately following AIT. Prior to AIT, the results from the left and right monaural presentations (to each ear independently) as well as the binaural presentation (to both ears simultaneously) were much lower than 90 dBHTL, where 90 dBHTL is considered a normal lower limit of UCL. Furthermore, the binaural tolerance to the speech noise was 9 to 11dBHTL less than the monaural tolerance level, where 3 to 6dBHTL is considered normal. Following AIT, the monaural tolerance level to each ear increased 13 to 15 dBHTL, but overall, the monaural and binaural tolerance levels were lower than normal. This increased tolerance to speech noise was statistically significant. In addition, the binaural tolerance level was only 5 dBHTL lower than the monaural sound presentations, indicating a more normal response.

Auditory Integration Training
Jane R. Madell and Darrell E. Rose

Long IslandCollegeHospital, Brooklyn, NY; and Mayo Clinic, Jacksonville, FL

American Journal of Audiology, March, 1994, 14-18.

This study involved an open clinical trial of AIT on four children. Their diagnoses included: autism, PDD, and learning disabilities. Audiograms of all four children showed improvement following AIT (i.e., a decrease in variability). Behavioral improvement was observed in three of the four children. The benefits reported were: increased calmness, decreased sound sensitivity, and improvements in speech/language and word recognition in noise.

Non-Pharmacological Techniques in the Treatment of Brain Dysfunction
Jeffrey M. Gerth, Steve A. Barton, Harold F. Engler, Alyne C. Heller, David Freides, and

Jane Blalock

Georgia Institute of Technology, EmoryUniversity, and the AtlantaSpeechSchool

Technical Report prepared for the GTRI Fellows Council, Georgie Tech Research Institute, Georgia Institute of Technology, June, 1994.

This study evaluated the effectiveness of AIT on 10 children with auditory-based learning deficits. Eight of the ten had also been diagnosed as having Attention Deficit Disorder. Subjects were given a series of diagnostic tests, and parents were requested to complete several questionnaires. Two subscales from the Woodcock-Johnson Psycho-Educational Battery test were used to evaluate changes in auditory processing. These subscales, the Sound Blending scale and the Incomplete Words scale, indicated an improvement of one standard deviation or more in 4 of the 10 subjects, and moderate improvement in two other subjects. Performance on other criteria (e.g., CPRS and the FAPC) “could not be meaningfully evaluated, given the amount of missing data.”

Auditory Processing Skills and Auditory Integration Training in Children with ADD
Donna Geffner, Jay R. Lucker, Ann Gordon and Dolores A.DiStasio

St. John’s University, Jamaica, NY and Ann Gordon Associates, Stony Brook, NY

Paper Presented at the Annual Convention of the American-Speech-Language Hearing Association, New Orleans, 1994

This study investigated changes in audition and language in 16 children with AD/HD. A large number of tests were employed to evaluate possible changes as a result of AIT. The measures included: standard audiometric threshold testing, tolerance for tones and speech, speech recognition in quiet and noise conditions, and the Goldman-Fristoe-Woodcock (GFW) Test of Auditory Selective Attention. Post-assessments were conducted within 3 months following AIT. Significant  improvement was observed in the subjects’ tolerance to tones and speech, speech recognition in the noise condition, and in listening skills as measured by the GFW Auditory Selective Attention Test and several subscales from the Detroit Test of Learning Aptitude (oral commissions, attention span for unrelated words, and attention span for related words).

The Effects of Auditory Integration Therapy on Central Auditory Processing
Brenda Huskey, Kathryn Barnett, and Jacqueline M. Cimorelli

University of North Carolina at Greensboro

Paper presented at the American Speech-Language-Hearing Conference, New Orleans, 1994.

In an experimental study, two auditory processing tasks were administered to six subjects in the AIT treatment group and six subjects in a control group. These tasks included the SSW test and the Phonemic Synthesis Test (PST). Pre- and post-tests were given prior to, and at 4 to 6 weeks, and at 8 to 12 weeks following AIT. For the SSW test, there were no improvements in the subjects 4 to 6 weeks following AIT, but there were improvements on the total score and on the left competing condition at 8 to 12 weeks following AIT. There were no changes in the results from the PST.

Clinical Outcome Evaluation: Auditory Integration Training
Jane H. Rudy, Sharon S. Morgan, and Marianne Shepard

UpperValleyMedicalCenters, Troy, Ohio

Paper presented at the Ohio Speech-Language-Hearing Conference, 1994.

In an open-clinical study, 13 subjects diagnosed with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and/or central auditory processing dysfunction (CAPD) were given a variety of assessments prior to, immediately following, and three months post-AIT. These tests examined hearing acuity, central auditory processing (SSW, SCAN), auditory evoked potentials (i.e., brain waveforms–P200 and P300), language function (CELF-R), and intelligence (TONI). Immediately following AIT, there were significant improvements in the SSW, SCAN, and CELF-R, and no change in the TONI. Three-months post-AIT, there were additional improvements in the SSW and CELF-R, but no further change in the SCAN. There was also a significant improvement in the TONI. An analysis of the P200 waveform indicated a significant change in amplitude but no change in the P300 waveform latency. No significant changes in hearing acuity were detected during any of the assessments.

Ocular Movements Among Individuals with Autism Pre- and Post-Auditory Integration Training
Margaret P. Creedon in collaboration with Stephen M. Edelson and Janice E. Scharre

Easter Seals Therapeutic Day School, Autism Research Institute, and IllinoisCollege of Optometry

Paper presented at the Annual Conference of the Association for the Advancement of Behavioral Therapy, New York, 1993.

In an open-clinical study, visual tracking movements and optokineticnystagmus (a visual reflex) were assessed in 22 autistic individuals, ages 6 to 13 years, prior to, immediately following, and three months after AIT. Significant improvements were seen in horizontal tracking immediately following AIT and in both horizontal and vertical tracking three months post AIT. No changes were seen in optokineticnystagmus.

Parents completed the FAPC and the ABC-1. The FAPC indicated significant improvement at 3 months post-AIT, and the ABC-1 indicated significant improvement both immediately following and 3 months post-AIT.

Study of the Effects of AIT in Autism
Dawn Cortez-McKee and JaakPanksepp

Bowling Green State University, Ohio

Paper presented at the Annual NW Ohio Autism Society Conference, 1993.

This open-trial clinical study utilized 33 autistic individuals. Participants were assessed using multiple measures prior to (two baseline measures), and at 1-week, 1-month, and 3 months following AIT. The measures included: ABC-1, BSE, CARS, CPRS, FAPC, and SIBQ. Significant improvement was seen on all of the measures, except the FAPC, at the one- and three-month follow-up assessment periods.CANLI RADYO
FACEBOOK
Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° 24° 6°